15. 2. 2017

Informace

Doplnili jsme informace k závodům, které se konají na začátku sezóny 2017 a hlavně aktuální pravidla závodů podle ČFSUP pro rok 2017. Úplné znění naleznete v sekci Dokumenty

8. 2. 2017

S.U.P. START 2017

Sportovní klub BUDE SPORT ČESKÉ BUDĚJOVICE pořádá

S.U.P. START 2017

druhý ročník prvního závodu SUP sezóny s nominací na ISA World SUP Championship 2017 v Dánsku


Místo:
Vodácké centrum České Budějovice
Datum:
sobota 8. 4. 2017 až neděle 9. 4. 2017

Čas:
sobota 8:00 až neděle 15:00

Přihlášky do závodu naleznete v sekci Dokumenty nebo zde http://bit.ly/2jWwkCT


Závod je rozdělen na klidnou vodu - Long distance a technickou část - Technical race.

Long distance - kategorie ELITE muži/ženy, závod na 15 km s možností registrace do nominačních závodů a rankingového žebříčku ČFSUP - www.cfsup.cz. Registrace opět v sekci Dokumenty nebo zde http://bit.ly/2jMCyFC

Další kategorie je pro naše mládežníky, U14 a U18 chlapci/dívky na 10 km
a otevřená kategorie pro všechny, i příchozí, HOBBY muži/ženy na 5 km. I zde je možná registrace v sekci Dokumenty nebo zde http://bit.ly/2jWwkCT

Technical race - kategorie ELITE muži/ženy, závod na 4,2 km a i zde registrace do nominačních závodů a rankingového žebříčku, tradičně v sekci Dokumenty nebo přímo na http://bit.ly/2...jMCyFC

Následují junioři U14 a U18 chlapci/dívky na trati dlouhé 2,8 km a otevřená kategorie technicky zdatným SUPerům i odvážlivcům z řad příchozích HOBBY muži/ženy na trati dlouhé 1,4 km. Přihlášení možné v sekci Dokumenty nebo zde http://bit.ly/2jWwkCT

Startovné:
Long distance

ELITE, U14 a U18 - 250 CZK/osoba
HOBBY - 150 CZK/osoba

Technical race
ELITEU14 a U18 - 250 CZK/osoba
HOBBY - 150 CZK/osoba

Kombinace LD a TR -  400 CZK/osoba

Platba hotově v den závodu při registraci.

Kultura:
V sobotu večer tradiční pozávodní zábava. K tanci a poslechu hraje Akia b.a.!

Ubytování:
Samozřejmostí je ubytování v kempu nebo na ubytovně přímo v areálu. Není zahrnuto v ceněn startovného!

Další informace budou následovat, sledujte nás na sociálních sítích :-)

Pořadatel:
 BUDE SPORT, z.s.
 Na jízdárně 7
370 05 České Budějovice
+420 723 454 602
budesport@gmail.com


For our foreign friends:


Sports club BUDE SPORT ČESKÉ BUDĚJOVICE organized

S.U.P. START 2017

second edition of the first race of SUP season with nomination to ISA World SUP Championship 2017 in Denmark

Place:
Date:
From Saturday, 8th of April 2017 till Sunday 9th of April 2017

Time:
Saturday 8:00 AM till Sunday 3:00 PM

Application form for the race can be found on our website in the section Dokumenty or here http://bit.ly/2jWwkCT


The race is divide into flat water - Long distance a technical part - Technical race.

Long distance - ELITE category men/women, race for 15 km with registration to nomination races and rankings of ČFSUP - www.cfsup.cz. Application form is again in the section Dokumenty or direct registration here http://bit.ly/2jMCyFC

Next interesting category is for our youngsters, U14 and U18 category boys/girls for 10 km and open category for all, also for fearless visitors, HOBBY men/women for 5 km. Application form is in the section Dokumenty or direct link is here http://bit.ly/2jWwkCT

Technical race - 
ELITE category men/women, for 4,2 km also with registration to nomination races and rankings, of course application form is again in the section Dokumenty or direct registration here http://bit.ly/2...jMCyFC

Very interesting category is for our youngsters, U14 and U18 category boys/girls for 2,8 km and open category for all technical tough SUPers, HOBBY men/women for 1,4 km. 

Registration is possible in the section Dokumenty or direct here http://bit.ly/2jWwkCT

Starting fee:
Long distance

ELITEU14 and U18 - 250 CZK per person
HOBBY - 150 CZK per person

Technical race
ELITEU14 and U18 - 250 CZK per person
HOBBY - 150 CZK per person

Combination of both races, LD a TR -  400 CZK per person

Payment in cash at registration on the day of race.

Entertainment:
Saturday Night Fever, traditional dancing party supported by famous band Akia b.a.!

Accommodation:
Of course, you can sleep in camp or in a hostel direct in Whitewater centre. But it isn't included in starting fee!

More information will follow, follow us on a social networks :-)

Promoter:
 BUDE SPORT, z.s.
 Na jízdárně 7
370 05 České Budějovice
+420 723 454 602
budesport@gmail.com

Oblíbené příspěvky