15. 2. 2017

Informace

LOGO.jpg
Sportovní klub BUDE SPORT České Budějovice
S.U.P. START 2019

Úvodní závod SUP sezóny 2019. Již čtvrtý ročník populárního startu české paddleboardové sezóny.

Zveme vás do areálu vodních sportů v Českých Budějovicích, kde na vás letos čeká řada převratných novinek. Nová hospoda, nové klubové zázemí.

Souběžně probíhá závod ve vodním slalomu "Jarní slalomy"
Informace k závodům

Místo konání: Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné, České Budějovice
Termín: 6. - 7. 4. 2019
Pořadatel: BUDE SPORT České Budějovice,
Ředitel závodu: Tomáš Vaněček

Disciplíny:
Long Distance   
 • ELITE muži/ženy: 10 km
 • U14, U18 chlapci/dívky: 5 km
 • HOBBY muži / ženy: 5 km - otevřená kategorie pro všechny

Technical Race
 • ELITE muži / ženy: 4,2 km
 • U14, U18 chlapci / dívky: 1,4 km
 • HOBBY muži / ženy: 1,4 km - otevřená kategorie pro všechny

Startovné:
ELITE, U14, U18: Long Distance 250 CZK
Technical Race 250 CZK
LD + TR 400 CZK
HOBBY: Long Distance 150 CZK
Technical Race 150 CZK
LD + TR 200 CZK

Platba hotově v den závodu při registraci.

Přihláška:
přihlásit se lze on-line přes google dokument:

Pravidla:
Pravidla a propozice závodů již brzy zde.

Doprovodný program:
V sobotu večer zábava. K tanci a poslechu hraje Akia b.a.!
Možnost ubytování v kempu.

Kontakt:
BUDE SPORT, z.s.
Na Jízdárně 7
370 05 České Budějovice

Tomáš Vaněček; +420 723 454 602; tom.vanecek@gmail.com


For our foreign friends

First SUP race of the season 2019 on Vltava river.


Place: Whitewater centre - Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné, České Budějovice
Date: 6. - 7. 4. 2019

Long Distance   
 • ELITE category men / women: 10 km
 • U14, U18 boys / girls: 5 km
 • HOBBY men / women: 5 km - open category

Technical Race
 • ELITE men / women: 4,2 km
 • U14, U18 boys / girls: 1,4 km
 • HOBBY men / women: 1,4 km - open category

Starting fee:
ELITE, U14, U18: Long Distance 250 CZK
Technical Race 250 CZK
LD + TR 400 CZK
HOBBY: Long Distance 150 CZK
Technical Race 150 CZK
LD + TR 200 CZK

Payment in cash at registration on the day of race.

Application form:
registration to the race is possible on-line via google document:

Additional info:
Saturday night fever with Akia b.a.!
Accomodation in a camp.

>>> Stay tuned for the further information here <<<dditional info:

Contact:
BUDE SPORT, z.s.
Na Jízdárně 7
370 05 České Budějovice

Tomáš Vaněček; +420 723 454 602; tom.vanecek@gmail.com


8. 2. 2017

SUP START 2017

Sportovní klub BUDE SPORT ČESKÉ BUDĚJOVICE pořádá

SUP START 2017

druhý ročník prvního závodu SUP sezóny s nominací na ISA World SUP Championship 2017 v Dánsku


Místo:
Vodácké centrum České Budějovice
Datum:
sobota 8. 4. 2017 až neděle 9. 4. 2017

Čas:
sobota 8:00 až neděle 15:00

Přihlášky do závodu naleznete v sekci Dokumenty nebo zde http://bit.ly/2jWwkCT


Závod je rozdělen na klidnou vodu - Long distance a technickou část - Technical race.

Long distance - kategorie ELITE muži/ženy, závod na 15 km s možností registrace do nominačních závodů a rankingového žebříčku ČFSUP - www.cfsup.cz. Registrace opět v sekci Dokumenty nebo zde http://bit.ly/2jMCyFC

Další kategorie je pro naše mládežníky, U14 a U18 chlapci/dívky na 10 km
a otevřená kategorie pro všechny, i příchozí, HOBBY muži/ženy na 5 km. I zde je možná registrace v sekci Dokumenty nebo zde http://bit.ly/2jWwkCT

Technical race - kategori
e ELITE muži/ženy, závod na 4,2 km a i zde registrace do nominačních závodů a rankingového žebříčku, tradičně v sekci Dokumenty nebo přímo na http://bit.ly/2...jMCyFC
Následují junioři U14 a U18 chlapci/dívky na trati dlouhé 2,8 km a otevřená kategorie technicky zdatným SUPerům i odvážlivcům z řad příchozích HOBBY muži/ženy na trati dlouhé 1,4 km. Přihlášení možné v sekci Dokumenty nebo zde http://bit.ly/2jWwkCT

Startovné:
Long distance

ELITE, U14 a U18 - 250 CZK/osoba
HOBBY - 150 CZK/osoba
Technical race
ELITE, U14 a U18 - 250 CZK/osoba
HOBBY - 150 CZK/osoba
ELITEU14 a U18 kombinace LD a TR -  400 CZK/osoba
HOBBY kombinace LD a TR -  200 CZK/osoba

Platba hotově v den závodu při registraci.

Kultura:
V sobotu večer tradiční pozávodní zábava. K tanci a poslechu hraje Akia b.a.!

Ubytování:
Samozřejmostí je ubytování v kempu nebo na ubytovně přímo v areálu. Není zahrnuto v ceněn startovného!

Další informace budou následovat, sledujte nás na sociálních sítích :-)

Pořadatel:
 BUDE SPORT, z.s.
 Na jízdárně 7
370 05 České Budějovice
+420 723 454 602
budesport@gmail.com


For our foreign friends:


Sports club BUDE SPORT ČESKÉ BUDĚJOVICE organized

SUP START 2017

second edition of the first race of SUP season with nomination to ISA World SUP Championship 2017 in Denmark

Place:
Date:
From Saturday, 8th of April 2017 till Sunday 9th of April 2017

Time:
Saturday 8:00 AM till Sunday 3:00 PM

Application form for the race can be found on our website in the section Dokumenty or here http://bit.ly/2jWwkCT


The race is divide into flat water - Long distance a technical part - Technical race.

Long distance - ELITE category men/women, race for 15 km with registration to nomination races and rankings of ČFSUP - www.cfsup.cz. Application form is again in the section Dokumenty or direct registration here http://bit.ly/2jMCyFC

Next interesting category is for our youngsters, U14 and U18 category boys/girls for 10 km and open category for all, also for fearless visitors, HOBBY men/women for 5 km. Application form is in the section Dokumenty or direct link is here http://bit.ly/2jWwkCT

Technical race -
ELITE category men/women, for 4,2 km also with registration to nomination races and rankings, of course application form is again in the section Dokumenty or direct registration here http://bit.ly/2...jMCyFC

Very interesting category is for our youngsters, U14 and U18 category boys/girls for 2,8 km and open category for all technical tough SUPers, HOBBY men/women for 1,4 km. 

Registration is possible in the section Dokumenty or direct here http://bit.ly/2jWwkCT

Starting fee:
Long distance

ELITE, U14 and U18 - 250 CZK per person
HOBBY - 150 CZK per person
Technical race
ELITE, U14 and U18 - 250 CZK per person
HOBBY - 150 CZK per person
ELITEU14 and U18 combination of both races, LD a TR -  400 CZK per person
HOBBY combination of both races, LD a TR -  200 CZK per person

Payment in cash at registration on the day of race.

Entertainment:
Saturday Night Fever, traditional dancing party supported by famous band Akia b.a.!

Accommodation:
Of course, you can sleep in camp or in a hostel direct in Whitewater centre. But it isn't included in starting fee!

More information will follow, follow us on a social networks :-)

Promoter:
 BUDE SPORT, z.s.
 Na jízdárně 7
370 05 České Budějovice
+420 723 454 602
budesport@gmail.com


Kompletní výsledky závodů / Complete results
Long distance Elite muži


Long distance Elite ženy


Long distance Hobby muži


Long distance Hobby ženyTechnical race Elite muži
Technical race Elite ženyTechnical race Elite juniořiTechnical race Hobby muži


Technical race Hobby ženyTechnical race Hobby juniořiOblíbené příspěvky